warunki pracy

Wszystko o pomiarach hałasu w miejscu pracy

naprawa drogi

naprawa drogi

Hałas to czynnik bardzo szkodliwy dla człowieka. Przebywanie w miejscach, w których jego wartość jest wyższa niż 80 dB musi być ograniczony do konkretnego czasu w ciągu dnia. Właśnie dlatego pracodawcy w Polsce są zobligowani do dokonywania pomiarów hałasu. Pomiary hałasu są po to, aby uchronić zatrudnionych przed obniżeniem precyzji ruchów, zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego, uszkodzeniami słuchu, a nawet jego utratą.

Metody określania poziomu hałasu
Pomiary hałasu są dokonywane przy pomocy różnego rodzaju metod. Jedną z najbardziej popularnych metod jest określanie mocy akustycznej maszyn w komorach i pomieszczeniach pogłosowych i bezechowych. Czasami pomiarów hałasu dokonuje się także w swobodnym polu akustycznym nad powierzchnią, która odbija dźwięk. Wszystko to odbywa się przy pomocy profesjonalnych mierników, czułych mikrofonów i specjalnych, wytłumionych pomieszczeń.

Dopuszczalne wartości
Poziom hałasu nie może być za wysoki. w przepisach przyjmuje się, że ten dla osoby pracującej na pełny etat (pięć dni w tygodniu po osiem godzin) nie może przekraczać 80 decybeli (próg alarmowy). Wyższy współczynnik jest dopuszczalny, jednak tylko w przypadku gdy pracownik jest wystawiony na jego działanie w krótszych okresach czasu. Przykładowo w przypadku ekspozycji na hałas o wartości 95-100 dB nie można wykonywać swoich zadań dłużej niż 40-100 minut dziennie. Jeśli chodzi o liczby wyższe niż 110 dB, dopuszczalne jest jedynie 10 minut w ciągu doby. Wszystkie te ograniczenia ustanowione zostały w trosce o komfort i zdrowie pracowników. Pomiary hałasu wykonuje się regularnie. Ich częstotliwość zależy od wyników poprzednich badań.

Dodaj komentarz